Tư vấn 8h - 22h30 : 0909.01.91.06 mung dinh rong | mùng chụp 1m8

Chính sách đổi trả hàng

Điều kiện trổi – trả sản phẩm:

1. Các sản phẩm được đổi/trả

 Việc đổi sản phẩm phải được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày quý khách nhận sản phẩm.

2. Các sản phẩm không được đổi – trả

3. Hoàn tiền: